Јулија Новоселова. Градска галерија Мостови Балкана