Гордана Белић. Галерија Задужбине Илије М. Коларца