Салон Музеја наивне и маргиналне уметности, Београд