Редефинисање појма етнографског музејског предмета, Крушевац