52. годишња изложба светског Type Directors Club. Галерија Анастас