Likovni život. Hronika o vizelnim i prostornim komunikacijama

YU ISSN 0353-3204           Godina XIX           Broj 117/118       2006

Likovni život upisan je u Registar javnih glasila pod brojem 932

Osnivač

Društvo likovnih i primenjenih umetnika Zemuna

Prvi broj štampan je u Zemunu marta 1988. godine

Adresa redakcije

11080 Zemun, Kej oslobođenja 8 Telefon: 011/ 612 023 Mobilni: 064 /226 74 89 Poštanski fah: 120 E-mail: lik_zivot@ptt.yu

Glavni i odgovorni urednik

Bratislav Ljubišić

Sekretar i operativni urednik

Radmila Lazić

Redakcija

Spomenka Jelić-Medaković, Olivera Gavrić-Pavić, Dušan Pajin, Slobodan Bibić, Vesna Todorović, Marko Aleksić

Pripravnik volonter

Katarina Miščević

Rukopise i fotografije ne vraćamo

Logo časopisa

Radomir Vuković

Tehnički urednik i prelom teksta

Miroslav Jovanović

Unos teksta i korektura

Radmila Lazić

Štampa

NEVEN

Izlazi tromesečno

Ovaj broj zaključen je u JULU  2006.

U finansiranju učestvuje

-Ministarstvo kulture Republike Srbije

-Sekretarijat za kulturu grada Beograda - otkup za biblioteke

Pretplata

Za 2006. godinu iznosi za galerije 2500,00 din., za pravna lica 1500,00 din. i fizička lica 600,00 din.

Žiro račun

355 - 1059524 - 52 Vojvođanska banka Društvo likovnih i primenjenih umetnika Zemuna /za Likovni život