Улога културне меморије у стваралаштву émigré уметника у Аустралији