Архитекта по мери човека, Импресије о стваралаштву арх. Петра Маркова