Стојан Максимовић Стваралаштво / Creativity, Београд, 2006.