Гордана Поповић Васић & Ирина Суботић, Миодраг Табачки, Монографија Clio, Београд, 2004.