Бранка Ђорђевић, Сликарство као судбина Дигп "Просвета", Ниш, 2005.