Јеша Денегри, Олга Јеврић, Едиција, Жене у српском сликарству Београд, 2006.