Станислав Живковић, Живот слике Радионица душе, Београд, 2006.