39. Херцегновски зимски салон. Галерија Јосип Бепо Бенковић