Владан Ранђеловић. Галерија Нишког културног центра