Софија ди Гарофани. Градска галерија Мостови Балкана