Марина Абрамовић у Њујорку 2005/2006. Музеј савремене уметности