Академици XX века, сликари и вајари САНУ. Галерија Еуро Центра