Савремени дизајн Исланда. Фондација Балканкулт и Галерија О3ОНЕ