"I love you /rev.eng/". Салон Музеја савремене уметности