Наслеђе, бр. VI, Завод за заштиту споменика културе Града Београда, 2005.