Смерови у филозофији уметности и естетици 20. века