Весна Ђуричић. Галерија савремене ликовне уметности