Трајни час уметности. Музеј савремене ликовне уметности