Татјана Пировић-Стефановић, акварели. Кућа Ђуре Јакшића