Музеј савремене уметности - Дечји клуб МСУБ, Деведесете за децу