Антонија Драгутиновић и Мирољуб Драмичанин. Манакова кућа