Rezultat pretraživanja

Časopis: Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti
Tema: Osvrti, recenzije, prikaziHereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3-4/2010 (VIII)
   •  Maja Lukić, Damjan Tatić: Letnja škola o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Ivana Krstić: Zaštita prava osoba sa invaliditetom (Damjan Tatić, Zaštita prava osoba sa invaliditetom) PrevodDownload  )
   •  Svenka Savić: Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju (Milica Mima Ružičić, Moja slika, moja priča) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1/2010 (VIII)
   •  Dobrica Gajić: Sforcino viđenje Pašića PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Sporovi oko participativne demokratije (Goran Marković «Perspektive participativne demokratije») PrevodDownload  )
   •  Vladimir Marković: Korisna knjiga o jugo-komunizmu iz Slovenije (Jera Vodušek-Starič «Kako su komunisti osvojili vlast u Sloveniji 1944-1946») PrevodDownload  )
   •  Svetlana Gradinac: Vaistinu kap meda (Zorica Simović «Kap meda») PrevodDownload  )
   •  Ilija Marković: Pitanja su odgovori (Simo Martinović «Pitamteja») PrevodDownload  )
   •  Ilija Marković: Simina (Slobodan Simić «Siminom ulicom») PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 4/2009 (VII)
   •  Slobodan Vukadinović: Parlament i demokratija u XXI veku PrevodDownload  )
   •  Danilo N. Basta: Slobodan Jovanović u ogledalu savremenika PrevodDownload  )
   •  Vladimir Petrović: Ideologija i pragmatizam PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Smrt u Prijepolju 1943. (Boško Gvozdenović, Prijepoljska knjiga besmrtnika, epopeja na Limu 1943.) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3/2009 (VII)
   •  Željko Simić: Beket: farsa, groteska ili tragedija PrevodDownload  )
   •  Slaviša Orlović: Ljudskost koja pobeđuje PrevodDownload  )
   •  Marinko M. Vučinić: Vizantijske slike Radivoja Radića PrevodDownload  )
   •  Vladimir Petrović: Crne rupe PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1-2/2009 (VII)
   •  Jovica Trkulja: «Političke uspomene» Dragoljuba Jovanovića PrevodDownload  )
   •  Miodrag Raičević: Zapis o Dragoljubu Jovanoviću, književniku PrevodDownload  )
   •  Ratomir Damjanović: Logos – Etos – Platos (povodom knjige «Rhetorike techne – veština besdništva» dr Sime Avramovića) PrevodDownload  )
   •  Ljubomir Petrović: Između nauke i politike (Mira Radojević, Naučnik i politika, politička biografija Božidara V. Markovića, 1874-1946) PrevodDownload  )
   •  Miroslav Svirčević: Novi pogledi na principe pravde i poltičke slobode (F.A. Hajek, Pravo, zakonodavstvo i sloboda) PrevodDownload  )
   •  Vladimir Petrović: Od bespuća do puteva i stranputice pravne države (Jovica Trkulja, ur., Putevi i stanputice pravne države u Srbiji) PrevodDownload  )
   •  Vladimir Marković: Plima restitucije u savremenom svetu (Elzar Barkan, Krivica nacija, Restitucija i ispravljanje istorijskih nepravdi) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3-4/2008 (VI)
   •  Vladimir Petrović: Povratak u istoriju, proučavanje diskriminacije PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Prava osoba sa invaliditetom (Tamjan Tatić, Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom) PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Antidiskriminaciono pravo: Vodič (Saša Gajin, ur., Antidiskriminaciono pravo: Vodič) PrevodDownload  )
   •  Dobrica Gajić: Mistika ljubavi (Majstor Ekhart, Ljuvav nas pretvara u ono što volimo) PrevodDownload  )
   •  Miroslav Svirčević: Omaž teoretičaru sukoba civilizacija (Semjuel Hantington, Američki identitet) PrevodDownload  )
   •  Čedomir Antić: Iza humanitarne maske (M. Gersenfeld, edit., Behind the Humanitarian Mask : The Nordic Countries, Israel and the Jews) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 2/2008 (VI)
   •  Dobrica Gajić: Prva biografija Stojana Protića PrevodDownload  )
   •  Miroslav Svirčević: Jedan nesentimentalan pristup politici PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1/2008 (VI)
   •  Marinko M. Vučinić: Imaju li konzervativci pravo glasa? PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3-4/2007 (V)
   •  Aleksandar Pavković: Yugoslavia, the State which Withered Away PrevodDownload  )
   •  Marinko M. Vučinić: Prosvetiteljska misija Čedomilja Mijatovića (Slobodan G. Marković, Čedomilj Mijatović, Viktorijanac među Srbima) PrevodDownload  )
   •  Milivoje R. Jovanović: Narodna buna Ivana Ivanovića (Ivan Ivanović, Narodna buna – četnici) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 2/2007 (V)
   •  Svetlana Gradinac: O sitnicama koje to nisu PrevodDownload  )
   •  Aleksandar A. Miljković: Dejvid Mekenzi kao proučavalac naše novije istorije PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1/2007 (V)
   •  Aleksandar A. Miljković: Sećanja na Veselina Čajkanovića (Legende beogradskog Univerziteta, katalog izložbe) PrevodDownload  )
   •  Vladimir Petrović: Dileme tranzicione pravde (Forum za tranzicionu pravdu, br. 1, 2007.) PrevodDownload  )
   •  Srđan Cvetković: Razmišljanje o evropskim revolucijama (Čarls Tili, Evropske revolucije 1492-1992.) PrevodDownload  )
   •  Vladimir Petrović: Državna represija u Srbiji (Ivana Dobrivojević, Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929-1935, Institut za savremenu istoriju) (Srđan Cvetković, Između srpa i čekića. Represija u Srbiji 1944-1953, Institut za savremenu istoriju) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3-4/2006 (IV)
   •  Lino Veljak: Pokušaj pomirenja jednakosti i liberalizma (Dragica Vujadinović, Politička filozofija Ronalda Dvorkina) PrevodDownload  )
   •  Marinko Arsić Ivkov: Anatomija represije (Jovica Trkulja, Usud nepodobnosti) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1-2/2006 (IV)
   •  Aleksandar A. Miljković: Sećanje na Najdana Pašića PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Novo medijsko pravo u Srbiji, seminari za zaposlene u pravosuđu i medijima PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3-4/2005 (III)
   •  Vladimir Marković: Dragoljub Ignjatović – istaknuti srpski pesnik i književnik PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Umeće besedništva (Seminar retorike, Kikinda) PrevodDownload  )
   •  Dejan A. Milić: Pledoaje za drugačije čitanje Dostojevskog (Zločin i kazna – zaboravljeni rukopis, prikaz knjige) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 2/2005 (III)
   •  Marinko Arsić Ivkov: Skica za portret Spasoja Šejića (povodom šesnaestogodišnjice smrti i izlaska devet romana ovog pisca) PrevodDownload  )
   •  Srđan Simeunović Sendan: I u Srbiji su bili disidenti (O filmu Mlad i zdrav kao ruža Jovana Jovanovića) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1/2005 (III)
   •  Aleksandar A. Miljković: Jovan Ristić kao evropski državnik (Dejvid Mekenzi, Jovan Ristić – evropski državnik) PrevodDownload  )
   •  Mihailo Bjelica: Kultura polisa (Kultura polisa, prikaz časopisa) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 4/2004 (II)
   •  Saša Ćirić: O jednoj književnoj prevari. (Marko Vidojković, Kandže, Beograd, 2004) PrevodDownload  )
   •  Aleksandar A. Miljković: Obećana zemlja. (Aleks N. Dragnić, Titova obećana zemlja Jugoslavija) PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Belezi nekrštenih vremena. (Biljana Živković, Nekrštena vremena, Beograd, 2004) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 3/2004 (II)
   •  Vesna Petrović: Predlozi za unapređivanje obrazovanja osoba sa autizmom PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Promovisanje i zaštita prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Prava osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Vera Vasić: Rečnik invalidnosti Milice Mime Ružičić PrevodDownload  )
   •  Više autora: Nacionalna konferencija organizacija osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Marinko Arsić Ivkov: Pesma kao sudbina PrevodDownload  )
   •  Srđan Vučinić: Nad krhotinama vlastitog bića PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Kako protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 2/2004 (II)
   •  Momir Milojević: Žalosni paradoksi. Ratne naredbe dr Radovana Karadžića, Beograd, 2003. PrevodDownload  )
   •  Aleksandar A. Miljković: Razmišljanja nad opusom slikara Đorđa Ilića PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Savladavanje zla autoritarne prošlosti u Srbiji. Prikaz tribina u gradovima Srbije PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 1/2004 (II)
   •  Marinko Arsić Ivkov: Koreni “NIN-ove nagrade” PrevodDownload  )
   •  Ibrahim Hadžić: Miodrag Stanisavljević, pesnik u opsadi PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Progon intelektualaca u komunističkoj Srbiji. (Marinko Arsić Ivkov, Krivična estetika, Beograd 2003.) PrevodDownload  )
   •  Nikola Šujica: Istinski dosije minulosti. (Eduardo Kadava, Reči svetlosti – teze o fotografiji istorije) PrevodDownload  )

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti > 2/2003 (I)
   •  Dragoljub Todorović: Pet varijacija o knjizi Ivana Ivanovića. (Ivan Ivanović, Drainac između četnika i partizana, Beograd, 2003) PrevodDownload  )
   •  Žika Lazić: Prošlost bez dokaza. (Predrag Puzić, Lomača za Sensa, Beograd, 2003) PrevodDownload  )