Hereticus. Часопис за преиспитивање прошлости Центар за унапређивање правних студија Београд Београд
Hereticus. A Magazine for Re-examination of the Past Center for Advanced Legal Studies Belgrade Belgrade, Serbia