Дејвид Мекензи као проучавалац наше новије историје
David Mackenzie as the Researcher of our Recent History