Примена Закона о универзитету из 1998. – штрајк, откази, суспензије, отпори
Application of the University Act from 1998 – Strike, Sackings, Suspensions and Resistance