Ставови Наставно-научног већа Правног факултета о Закону о универзитету
Positions of the Academic Council of the Faculty on the University Act