Хронологија отпора наставника Правног факултета у Београду Закону о универзитету из 1998.
Chronology of Academic Staff Resistance from the School of Law to the University Act from 1998