Изгон наставника Правног факултета у Београду 1998-2000
Expulsion of Professors from the School of Law in Belgrade 1998-2000