Кратка историја затирање политичких противника у Србији
A Short History of the Supression of Political Opponents in Serbia