Право и политички екстремизам – могућност примене репресије
Law and Political Extremism – Possibility of Applying Repression