Ја вам признајем право да ме више у своме друштву не држите
I do recognise your Right not to no Longer Keep me in your Company