Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti


3-4/2008 (VI)

ISSN 1451-5822

Uvodnik Prevod
   •  Redakcija časopisa „Hereticus“: Uvodnik PrevodDownload  )

Zabrana diskriminacije u Srbiji Prevod
   •  Vesna Rakić Vodinelić: Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije PrevodDownload  )
   •  Vladimir V. Vodinelić: Građanskopravna zaštita od diskriminacije PrevodDownload  )
   •  Saša Gajin: Nasilje u porodici PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Zaštita prava osoba sa invaliditetom u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Galina Ognjanov: Etička i rodna ravnopravnost u oglasnim porukama u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Zoran Skopljak: Cenovna diskriminacija u prevu kokurencije PrevodDownload  )
   •  ---: Model zakona protiv diskriminacije PrevodDownload  )

Istraživanja Prevod
   •  Ljubomir Petrović: Život invalida u Kraljevini Jugoslaviji PrevodDownload  )
   •  Vladimir Petrović: Law and Social Sciences in the Struggle against Discrimination PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Neravnopravnost osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Predrag Vukasović: Invalidske organizacije u demokratskom tržišnom okruženju PrevodDownload  )

Ogledi Prevod
   •  Todor Kuljić: 1968: tri paradoksa u obeležavanju jubileja u Beogradu 2008. PrevodDownload  )
   •  Dejan A. Milić: «Ožalošćena porodica» ili «Razmišljanje jednog običnog srpskog vola» PrevodDownload  )

Tokovi Prevod
   •  Martin Luter King: Sanjam PrevodDownload  )

Zbivanja Prevod
   •  Saša Gajin: Biti moderan ili poražen PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Roknić: Nejednakost u javnom sektoru PrevodDownload  )
   •  Marinko M. Vučinić: Neprincipijelne političke koalicije PrevodDownload  )

Pogledi Prevod
   •  Marinko M. Vučinić: Srbi u Crnoj Gori i naša ravnodušnost PrevodDownload  )
   •  Vladimir Marković: Šta «Insajder» otkriva, a šta prikriva PrevodDownload  )

Intervjui Prevod
   •  Alesandro Simoni: Antidikriminaciono pravo u Evropi PrevodDownload  )
   •  Klod Kan, Branimir Pleša: Položaj Roma u Evropi od pada Berlinskog zida PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Konvencija Ujedinjenih nacija PrevodDownload  )
   •  Predrag Vukasović: Kako prepoznati diskriminaciju PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Poruke i pouke srpskog oktobra (11) PrevodDownload  )
   •  Verica Barać: Vreme velikog terora PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Sricanje demokratije PrevodDownload  )

Polemike Prevod
   •  Marinko M. Vučinić: Republika Srpska delenda est PrevodDownload  )

Sećanja Prevod
   •  Jovica Trkulja: Ispravljanje nepravde PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Dug velikanu PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Oaza prava PrevodDownload  )

Dosije Prevod
   •  Jovica Trkulja: Rehabilitacija političkih osuđenika u Srbiji (3) PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Rehabilitacija Bogdana Lončara i Milenka Brakovića PrevodDownload  )

Osvrti, recenzije, prikazi Prevod
   •  Vladimir Petrović: Povratak u istoriju, proučavanje diskriminacije PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Prava osoba sa invaliditetom (Tamjan Tatić, Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom) PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Antidiskriminaciono pravo: Vodič (Saša Gajin, ur., Antidiskriminaciono pravo: Vodič) PrevodDownload  )
   •  Dobrica Gajić: Mistika ljubavi (Majstor Ekhart, Ljuvav nas pretvara u ono što volimo) PrevodDownload  )
   •  Miroslav Svirčević: Omaž teoretičaru sukoba civilizacija (Semjuel Hantington, Američki identitet) PrevodDownload  )
   •  Čedomir Antić: Iza humanitarne maske (M. Gersenfeld, edit., Behind the Humanitarian Mask : The Nordic Countries, Israel and the Jews) PrevodDownload  )

Uputstvo za saradnike Prevod
   •  Redakcija časopisa „Hereticus“: Uputstvo za saradnike PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske