Пролог за роман „Људи са четири прста“
Introduction for the Novel »Men with Four Fingers«