Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti


3/2004 (II)

ISSN 1451-5822

Uvodnik Prevod
   •  Redakcija časopisa „Hereticus“: Uvodnik PrevodDownload  )

Tema broja: Protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom  Prevod
   •  Jovica Trkulja: Teze za raspravu o pravima osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Predrag Vukasović: O ravnopravnosti tereta i teretu ravnopravnosti PrevodDownload  )
   •  Gordana Matković: Preduslovi za reformu sistema zaštite lica sa posebnim potrebama PrevodDownload  )
   •  Vesna Radoman: Reforma obrazovanja lica sa posebnim potrebama PrevodDownload  )
   •  Milica Mima Ružičić: O jeziku i terminologiji invalidnosti PrevodDownload  )

Istraživanja Prevod
   •  Ljubomir Petrović: Pogled na invalidnost kroz istoriju PrevodDownload  )
   •  Predrag Vukasović: Helada i invalidnost PrevodDownload  )

Ogledi Prevod
   •  Milica Mima Ružičić: Prostor kao najvažniji elemenat u književnom delu osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )

Tokovi Prevod
   •  Christy Brown: Ono što bi moglo da bude PrevodDownload  )

Intervjui Prevod
   •  Predrag Vukasović, Olivera Ilić: Ljudi istog reda PrevodDownload  )
   •  Predrag Vukasović, Ana Vodinelić: Nemoćni u tami PrevodDownload  )

Zbivanja Prevod
   •  Predrag Vukasović, Jovica Trkulja: Javna rasprava o modelu Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Mere za podsticanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Više autora: Primedbe na model Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Anonymous author: Nacrt Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Anonymous author: Obrazloženje Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )

Polemike Prevod
   •  Bogdan Tirnanić: Ulica PrevodDownload  )
   •  Jelena Milošević: Skandalozan i uvredljiv tekst PrevodDownload  )
   •  Ivanka Jovanović: Različitost, pravo ili greh PrevodDownload  )

Cenzurisani tekstovi Prevod
   •  Jovica Trkulja: Različiti ali ravnopravni PrevodDownload  )

Osvrti, recenzije, prikazi Prevod
   •  Vesna Petrović: Predlozi za unapređivanje obrazovanja osoba sa autizmom PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Promovisanje i zaštita prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Damjan Tatić: Prava osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Vera Vasić: Rečnik invalidnosti Milice Mime Ružičić PrevodDownload  )
   •  Više autora: Nacionalna konferencija organizacija osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Marinko Arsić Ivkov: Pesma kao sudbina PrevodDownload  )
   •  Srđan Vučinić: Nad krhotinama vlastitog bića PrevodDownload  )
   •  Jovica Trkulja: Kako protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske