Веровати у човека значи веровати у његову слободу
To Believe in a Man Means to Believe in His Freedom