Search result

Journal: Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu
Topic: PoezijaGradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 28/2009 (XLV)
   •  Miguel de Unamuno: Telo peva Translate!Download  )
   •  Marija Knežević: Crno more Translate!Download  )
   •  Bojan Jovanović: Početno stanje Translate!Download  )
   •  Radoslav Vojvodić: Manifest pesnički Translate!Download  )
   •  Momčilo Radić: Prolazi Translate!Download  )
   •  Dragan Tanasković: Buđenja Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 21/2007 (XLIII)
   •  Henrih Sapgir: Senke Anđela Translate!Download  )
   •  Ingo Cezaro: Amortizacija Translate!Download  )
   •  Áron Gaál: Ne treba više pesma Translate!Download  )
   •  Vladislava Vojnović: Paradoks Translate!Download  )
   •  Novica Janjušević: An fas Translate!Download  )
   •  Bojan Bokerini Ilić: Štop svetla na autu - bombi Translate!Download  )
   •  Mirjana Jovelić: Gejša u Jelisiumu Translate!Download  )
   •  Damir Nedić: Slatko košta Translate!Download  )
   •  Miloš Krneta: Novo vlasništvo Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 19/2007 (XLIII)
   •  Slobodan Škerović: Delaver Translate!Download  )
   •  Stevan Bošnjak: Infinite Translate!Download  )
   •  Petar Svetličić: Kodernice Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 15/2006 (XLI)
   •  Konstantin Abaluca: Stolica nasred druma Translate!Download  )
   •  Lućijan Aleksiju: Odisej Translate!Download  )
   •  Sorin Anka: Skoro svako od nas Translate!Download  )
   •  Liviju Antonesej: Izlazi noć Translate!Download  )
   •  Paul Arecu: Znači nogama naviše Translate!Download  )
   •  Đorđe Astaloš: Elegija silazi u vodu Translate!Download  )
   •  Linda Marija Baros: Ako je prag Translate!Download  )
   •  Mirća Brsila: Među njima Translate!Download  )
   •  Euđenija Caralunga: Ne mogu da pišem Translate!Download  )
   •  Dan Mirća Ćipariu: Alkoholizam vodi u pijanstvo Translate!Download  )
   •  Marijana Dan: Na ramenu mi plače Translate!Download  )
   •  Nikita Danilov: Muškarac sa lulom Translate!Download  )
   •  Đelu Dorijan: Poljubim te i zbogom Translate!Download  )
   •  Marijan Dragić: Ja sam konj pao u bunar Translate!Download  )
   •  Radijan Dragoj: Lovac Translate!Download  )
   •  Dinu Flamind: Garavi Translate!Download  )
   •  Joan Flora: Poljski vrabac Translate!Download  )
   •  Mihail Galacanu: Između pisanja i krvi Translate!Download  )
   •  Bogdan Giu: Pesma Translate!Download  )
   •  Karolina Ilika: Ponad zvezda Translate!Download  )
   •  Ćezar Ivanesku: Rod Translate!Download  )
   •  Florin Jaru: Spasite naše duše Translate!Download  )
   •  Joana Jeronim: Crtež Translate!Download  )
   •  Nora Juga: Sam sedi u zubarskoj stolici Translate!Download  )
   •  Gabrijel Kifu: Grad zapečaćen u smrti Translate!Download  )
   •  Jon Kikere: Preletela me je ptica Translate!Download  )
   •  Andrej Kodresku: Fransis Ponžu Translate!Download  )
   •  Kalin Kokora: Prilažem izjavu Translate!Download  )
   •  Denisa Komanesku: Jezički svet Translate!Download  )
   •  Klaudiju Komartin: Tata ne zna šta je nihilizam Translate!Download  )
   •  Danijel Korbu: Plivač Translate!Download  )
   •  Trajan T. Košovej: Nokturna Translate!Download  )
   •  Joana Kraćunesku: Priča sa ribama, biljem i pticama Translate!Download  )
   •  Gabrijela Krecan: I u svim svetiljkama Translate!Download  )
   •  Aura Kristi: Prokletstvo nikome Translate!Download  )
   •  Val Manesku: Poslednji dim Translate!Download  )
   •  Trajan Manta: Altamira Translate!Download  )
   •  Klara Margineanu: Devojka sa pločnika Translate!Download  )
   •  Marijana Marin: Instrukcija Translate!Download  )
   •  Anđela Marinesku: Pokušavam da jedem Translate!Download  )
   •  Bjanka Marković: Monolog na sruni Translate!Download  )
   •  Jolanda Melamen: Dan dvanaesti Translate!Download  )
   •  Gabrijela Melinesku: Povratnost Translate!Download  )
   •  Marin Minku: Hodam Translate!Download  )
   •  Liviju Mirća: Ispijam kafu uz otvoren prozor Translate!Download  )
   •  Aleksandru Mušina: Pobožna žena Translate!Download  )
   •  Nikulina Oprea: Ples Translate!Download  )
   •  Mirća Petean: Reči koje postoje Translate!Download  )
   •  Štefanija Plopeanu: Niko ne može uzeti Translate!Download  )
   •  Joan Es. Pop: 12. oktobar 1976. Translate!Download  )
   •  Nikolaj Prelipćanu: Još uvek pišem stihove Translate!Download  )
   •  Vasile Proka: Humani pejzaž Translate!Download  )
   •  Kornelija Marija Savu: Između paralelnih ogledala Translate!Download  )
   •  Robert Šerban: Gospod ne govori ni sa kim Translate!Download  )
   •  Oktavijan Sovijanu: Serapion i učitelj književnosti Translate!Download  )
   •  Kasijan Marija Spiridon: Izgubljena između crnih planina Translate!Download  )
   •  Jon Liviju Stojću: Na stolu Translate!Download  )
   •  Jon Stratan: Princeza beše bolesna Translate!Download  )
   •  Euđen Suću: Zadruga umetnost Translate!Download  )
   •  Adrijan Urmanov: Korisno za ljubav Translate!Download  )
   •  Kalin Vlasije: Izmozgan san Translate!Download  )
   •  Lućijan Vasiliju: Moj prijatelj, Frojd Translate!Download  )
   •  Paul Vinićijus: Tri pisma sa Balkana Translate!Download  )
   •  Matej Višnjek: Primiče se kraj veka Translate!Download  )
   •  Joan Vjeru: Prepiska Translate!Download  )
   •  Radu Vojnesku: Anestezija Translate!Download  )
   •  Razvan Vonku: Stara Hercegovina Translate!Download  )
   •  Varužan Vozganian: Žeđ Translate!Download  )
   •  Đorđe Vulturesku: Hagiografi za slepo oko Translate!Download  )
   •  Jon Zubašku: Između piva i Gospoda Translate!Download  )