Search result

Journal: Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu
Topic: LinkoviGradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 29-30/2009 (XLV)
   •  Nikil Padgaonkar, Jacques Derrida: Intervju sa Žakom Deridom Translate!Download  )
   •  Dobroslav Smiljanić: Kentaurski princip likovne poetike Zorana Pavlovića Translate!Download  )
   •  Silvija Monros-Stojaković: Bio jednom jedan kralj Translate!Download  )
   •  Andrija Matić: Gertruda i Leopold: jedan aspekt karakterizacije u Uliksu Džejmsa Džojsa Translate!Download  )
   •  Tanja Cvetković: Mitološki fragmenti Translate!Download  )
   •  Daniela Vujisić: Memoari Pere Bogalja Translate!Download  )
   •  Jelena Jovanović: Skaz u delima Dragoslava Mihailovića Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Jevtić: Petnaest godina niškog grafičkog kruga Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 28/2009 (XLV)
   •  Eduardo Galeano: Ogledala Translate!Download  )
   •  Kristin Šalub: Domanovićeve pripovetke kao ogledalo tradicionalnog i savremenog srpskog društva Translate!Download  )
   •  Goran Lazičić: Smeh (ne) goji Translate!Download  )
   •  Zoran Miladinović: Niška izdanja časopisa Delo Translate!Download  )
   •  Snežana Milosavljević-Milić: Književni časopisi danas u Srbiji Translate!Download  )
   •  Snežana Božić: Elektronska (on line) izdanja književnih časopisa Translate!Download  )
   •  Sonja Veselinović: Strukturalistička kritika u srpskoj književnosti sedamdesetih godina HH veka Translate!Download  )
   •  Jovica Aćin: Gde da se vidimo Translate!Download  )
   •  Viktor Radun Teon: Poezija kao prizivanje vrline Translate!Download  )
   •  Milosav Buca Mirković: Početak odgovora Translate!Download  )
   •  Nina Mihaljinac: Narcizam i njegova lepša polovina Translate!Download  )
   •  Jelena Popadić: Estetika "praznog prostora" i poetika Pitera Bruka Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 25-26/2008 (XLIV)
   •  Bojan Jovanović: Slast trule jabuke Translate!Download  )
   •  Marko Avramesku: Portret - Vilem Fluser Translate!Download  )
   •  Kristina Petrović: Intelektualac i rat u Mrtvim javkama Aleksandra Vuča Translate!Download  )
   •  Biljana Radović: Dejstvo reči u komunikaciji... Translate!Download  )
   •  Marko Kostić: Pogodi ko dolazi na večeru Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Jevtić: Kalča - poema o jednoj građevini Translate!Download  )
   •  Srđan V. Tešin: Pisac ima dužnost da vidi (Razgovor s piscem Borivojem Adaševićem) Translate!Download  )
   •  Vesna Todorović: Opomena neba Translate!Download  )
   •  Jelena Tišma: Nepodnošljiva lakoća nestajanja Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 24/2008 (XLIV)
   •  Jeremija Živanović: Gradina Translate!Download  )
   •  Mihajlo Mika Paligorić: Književnost Translate!Download  )
   •  Goran Stanković: Ulična kultura Translate!Download  )
   •  Aleksandra Đurić: Demonsko u Procesu i Šinjelu... Translate!Download  )
   •  Dragan Ristić: O Omajama današnjim Translate!Download  )
   •  Dejan Ognjanović: Horor kao žanr Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Gorostas iz Ornana Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 23/2008 (XLIV)
   •  Toril Moi: Šta je žena? Pol, rod, i telo Translate!Download  )
   •  Jelena Šerman: Balkanski mit zapadne kinematografije Translate!Download  )
   •  Marko Kostić: Dobar film u lošoj zemlji Translate!Download  )
   •  Dimitrije Tadić: Dva nekadašnja beogradska vrta Translate!Download  )
   •  Milica Todorović: Izložba Katarine Đorđević Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 22/2007 (XLIII)
   •  David Albahari: Opredmetljene reči Translate!Download  )
   •  Dana Dinić Skočajić: Mali obli oblici Translate!Download  )
   •  Moma Dimić: Gvozdeno posvećenje Translate!Download  )
   •  Petar Ognjanović: Misao i forma ¬skulpture Palanskog Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Jevtić: O skulpturama Zvonimira Kostića Palanskog Translate!Download  )
   •  Dragan Žunić: Književne i naučne strategije (Književnost i pisci u doba postkomunizma) Translate!Download  )
   •  Violeta Živanović: O Zoranu Miliću Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Divan putir Translate!Download  )
   •  Radmila Kostić: Fehim Husković Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 21/2007 (XLIII)
   •  Šošana Felman: Ponovo čitati Ženu Translate!Download  )
   •  Teri Iglton: Silovanje Klarise Translate!Download  )
   •  Dunja Đurović: Ženski likovi u Euripidovim tragedijama Translate!Download  )
   •  Nataša Simeunović: Javni i zajednički prostor Translate!Download  )
   •  Vladimir Vujinović: Opšta istorija onanije Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Slikar najlepših žena Translate!Download  )
   •  Dejan Petrović: Filmski festivali Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 18/2007 (XLIII)
   •  Dan Turel (Dan Turell): Naš muzej voštanih figura Translate!Download  )
   •  Vojislav Dević: Naisus bez ruševina Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Tužni div iz Provanse Translate!Download  )
   •  Dragoljub B. Đorđević: Izazovi sociologije religije Translate!Download  )
   •  Dragan Stanojević: Meridijan-Marko u Meridijan-Srbiji Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 16/2006 (XLI)
   •  Nadežda Stojković: Istorija i identitet u delu Matije Bećkovića Translate!Download  )
   •  Predrag Lazarević: Muško i žensko lice istorije Translate!Download  )
   •  Dejan Petrović, Vladimir Arsenijević: Pisac nije sveta krava (Razgovor sa Vladimirom Arsenijevićem) Translate!Download  )
   •  Nikola Dedić: Slika američke zajednice u filmovima Klinta Istvuda Translate!Download  )
   •  Veselin Mitrović: Sociološki dnevnik Translate!Download  )
   •  Zorica Jevremović: Lingvisti jednog regiona Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 13/2006 (XLI)
   •  Sreto Bošnjak: Rađanje prostora Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 12/2006 (XLI)
   •  Vasil Tocinovski: Veliki skok makedonske pripovetke Translate!Download  )
   •  Ranko Mladenoski: Potraga za svežim poetskim diskursom Translate!Download  )
   •  Ranko Mladenoski: Čekajući egzegezu Translate!Download  )
   •  Jasmina Mojsijeva-Guševa: Proizvoljnost biografizma Translate!Download  )
   •  Ana Stojanoska: Putovanje kao motiv ili razlog za jednu drugačiju dramaturgiju Translate!Download  )
   •  Vasil Tocinovski: Pisac stvara domovinu. (Razgovor sa Miroljubom Stojanovićem) Translate!Download  )
   •  Luka Prošić: Profesor Kiril Tempkov Translate!Download  )
   •  Saša Hadži Tančić: Smrt, apsolutna stvarnost Translate!Download  )
   •  Eftim Kletnikov: Slikar integralnog bola Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Slika nije sačuvana Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 9/2005 (XL)
   •  Teri Iglton: Istina, Vrlina i Objektivnost Translate!Download  )
   •  Biljana Mičić: Senovito i onostrano u delu Momčila Nastasijevića Translate!Download  )
   •  Slobodan Radović: Lirske pesme niškog kraja u zapisima prote Tadije P. Kostića Translate!Download  )
   •  Miodrag Anđelković: Skulpture složene religiozne simbolike Translate!Download  )
   •  Dragan Žunić: Otkrivanje otkrivenja Translate!Download  )
   •  Ljubiša M. Kocić: Biblionautska skulptura Zvonimira Kostića Palanskog Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Jevtić: Duh i gvožđe Translate!Download  )
   •  ---: Katalog izložbe Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 8/2005 (XL)
   •  Hans-Jirgen Hajnrihs, Elfride Jelinek: Jezik je jedino oružje nemoćnih (Razgovor sa Elfridom Jelinek) Translate!Download  )
   •  Irina Antanasijević, Goran Petrović: Okupator čitateljevih osećanja Translate!Download  )
   •  ---: Goran Petrović u ruskoj štampi Translate!Download  )
   •  Draško Bjelica: Zašto Dan filosofije? Translate!Download  )
   •  Zoran Jovanović: Autoritarna vlast na stranicama političkog romana Translate!Download  )
   •  Mirko Demić: Metamorfoze čuda kod Danila Kiša Translate!Download  )
   •  Saša Stojanović: Prvi čin poslednje dubrovačke drame Marina Držića Translate!Download  )
   •  Vojislav Dević: Arheološko blago Niša Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 7/2005 (XL)
   •  Ivan Ivanović: Kuća zvana Južna Srbija Translate!Download  )
   •  Dragan Žunić: Slika sveta u pejzažu Translate!Download  )

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu > 6/2004 (XXXIX)
   •  Nedeljko Bogdanović: Svrljig i Svrljižani Translate!Download  )
   •  Sreten Petrović: Od Svrljiga ka Svrljigu: razgovor Translate!Download  )
   •  Srba Ignjatović: Poezija Obrena Ristića - bunt protiv okorelosti sveta Translate!Download  )