News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu


3/2004 (XXXIX)

UDK 82 ISSN

Reč urednika Translate!
   •  Zoran Pešić Sigma: Prvo žene i deca, zatim muškarci, na kraju kapetan... Translate!Download  )

Književnost koju stvaraju žene Translate!
   •  Dana Dinić Skočajić: Književnost koju stvaraju žene Translate!Download  )
   •  Ljiljana Šop: Između osporavanja i priznanja Translate!Download  )
   •  Irina Antanasijević: Plevljenje bašte Translate!Download  )
   •  Vasa Pavković: Pogled na savremenu žensku književnost u Srbiji Translate!Download  )
   •  Mirko Demić: Milka Žicina - paradigma spisateljice dvadesetog veka Translate!Download  )
   •  Vladimir Kopicl: Stvaralaštvo žena - širenje ili sužavanje kruga. Bezrodnost artefakta: pismo umrle boginje Translate!Download  )
   •  Mihajlo Pantić: Sadašnjost je ženska Translate!Download  )
   •  Ljiljana Šop: Talasaju li žene Translate!Download  )
   •  Ljubica Arsić: Evina jabuka i Madonin korset Translate!Download  )

Krokodil i divne dame Vladimira Kantora  Translate!
   •  Vladimir Kantor, Irina Antanasijević: Razgovor. Kantor u deset pitanja Translate!Download  )
   •  Vladimir Kantor: Krokodil Translate!Download  )
   •  Vladimir Kantor: Večno ženstveno i ruska kultura Translate!Download  )

Proza sa usana Translate!
   •  Milica Mićić-Dimovska: Kuća Tomanovića Translate!Download  )
   •  Donald Klark: Lejdi i Prez Translate!Download  )
   •  Snežana Jakovljević: Nizbrdo Translate!Download  )
   •  Miodrag Petrović: Egzekucija Translate!Download  )
   •  Mirko Demić: Belo Lice Translate!Download  )
   •  Dejan Stojiljković: Heroji ulice Translate!Download  )

Poezija sa usana Translate!
   •  Džin Marej Voker: Blagoslov za proviđenje Translate!Download  )
   •  Ana Ristović: Ženska strana Translate!Download  )
   •  Radmila Lazić: Budi opaka kučka Translate!Download  )
   •  Marija Knežević: In tactum Translate!Download  )
   •  Matijas Mala: I opet nismo sebi dozvolili izbor Translate!Download  )
   •  Vladan Cvetičanin: Kosovo Translate!Download  )

Dokumenti Translate!
   •  Miodrag Raičević: Beseda (Nagrada Ramonda serbica) Translate!Download  )
   •  Aleksandar Prokopiev: Alis u zemlji knjiga Translate!Download  )
   •  Alen Boske: Pisma (Uz komentare Mirjane Mihajlović) Translate!Download  )

Linkovi Translate!
   •  Valkiria Helena Grant: Žena u mitovima severnog Brazila Translate!Download  )
   •  Vilijam Džejms: Moralni ekvivalent rata Translate!Download  )
   •  Čarli Danbar Brod: Mirnodopska razmišljanja o ratu Translate!Download  )
   •  Bojan Jovanović: Staništa za seni Translate!Download  )
   •  Zoran Arsović: Koga ili šta upokojiti (na marginama "Filozofskih svesaka" Borislava Pekića) Translate!Download  )
   •  Maks Fraj: Moć književnosti Translate!Download  )
   •  Dejvid S. Mial: Bivsto kroz istoriju Translate!Download  )
   •  Radosav Stojanović: Kritičarski postupak Radivoja Mikića Translate!Download  )
   •  Đorđe Pisarev: Između četiri zida Translate!Download  )
   •  Simon Grabovac: Tajne Erosa Translate!Download  )
   •  Laslo Blašković: Priča o dva grada Translate!Download  )
   •  Slađana Ilić: Knjiga o graditelju Translate!Download  )
   •  Goran Stanković: Romansirana istorija Translate!Download  )
   •  Anica Bukorović: Kritičarska progledavanja Translate!Download  )
   •  Slobodan Krstić: Kako nas deca vide Translate!Download  )
   •  Srđan Marković: Kolaži Lidije Uzelac Translate!Download  )

Beleške o autorima Translate!
   •  ---: Beleške o autorima Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume