News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu


11/2005 (XL)

UDK 82 ISSN

Reč urednika Translate!
   •  Zoran Pešić Sigma: Začarani krug Translate!Download  )

Grčki krug Translate!
   •  ---: Zlatne grane (Grčka narodna bajka) Translate!Download  )
   •  ---: Marica (Grčka narodna bajka) Translate!Download  )
   •  Andonis Fostijeris: Kamenje dragocenog zaborava Translate!Download  )
   •  Momčilo Radić: Primedbe prevodioca uz pojedine pesme Translate!Download  )
   •  Momčilo Radić: Ontološka poezija u crno-belim rečima Andonisa Fostijerisa Translate!Download  )
   •  Kostić-Pahnoglu Tamara: Divan je čovek kad je čovek Translate!Download  )
   •  Aris Marangopulos: Deda Karl i sestra Laura Translate!Download  )
   •  Josif Vivilakis: Mitološki i istorijski junaci Translate!Download  )
   •  Dimitrije Milenković: Večne Darverisove rime Translate!Download  )

Krug linkova Translate!
   •  Kamenko M. Marković: Trag genija - Konstantin Brankuši Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Tirgu Žu - tamo gde se sanja i mašta Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Koordinate jedne duše - Rembrant Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Vredan nalaz Translate!Download  )
   •  Bogdan Đurović: Nova paradigma ili kratkoročna geostrateška analiza (Hantingtonovo viđenje buduće istorije sukoba civilizacija) Translate!Download  )
   •  Ljupka Kovačević: Mantra protiv besmisla (Razgovor sa Mihajlom Pantićem) Translate!Download  )
   •  Radmila Gikić-Petrović: Pisac iskoni (Razgovor sa Savom Damjanovim) Translate!Download  )
   •  Duško Novaković: Obnova modernističke sanjarije Translate!Download  )
   •  Nenad Jovanović: Bez beleški u džepu Translate!Download  )
   •  Saša Ćirić: Političke dimenzije nove pesničke knjige Milovana Danojlića Translate!Download  )

Krug kritike Translate!
   •  Nedeljko Bogdanović: Pa tu li si, ptičice Translate!Download  )
   •  Simeun Simić: U raljama maskuliniziranog svijeta Translate!Download  )
   •  Jelena Nikolić: Zanosi i prkosi viskirane Šeherezade Translate!Download  )
   •  Dejan Kostić: Eh, što nisam simbol seksa Translate!Download  )
   •  Moma Dimić: Više od metafore Translate!Download  )
   •  Aleksandra Gojković: Priča o istom Translate!Download  )
   •  Aleksandra Gojković: Strah svakodnevice Translate!Download  )
   •  Dragutin Ognjanović: Roman višeslojnog toka svesti Translate!Download  )
   •  Dragan Radović: Bistrica oko koje se muti Translate!Download  )
   •  Dušan Stojković: Gladna mladost Zvonka Karanovića Translate!Download  )
   •  Marijana Milošević: Pogled sa prozora Translate!Download  )
   •  Milosav Petrović: Porodični životopis topličkog sela Translate!Download  )
   •  Dušan Mihajlović Adski: Roman o uzroku i posledica Translate!Download  )
   •  Dušan Mihajlović Adski: Prožimanje prošlosti i sadašnjosti Translate!Download  )
   •  Marija Nikolić: Grobnica pokolenja ili kulturna oaza Translate!Download  )
   •  Marija Nikolić: Svakodnevno čudo Translate!Download  )
   •  Svetlana Stanković: U Evropu - s kratkom pričom Translate!Download  )
   •  Marija Filipović Lazić: "Mali svet" književnog dela Translate!Download  )
   •  Nenad Župac: Strah kao strast i uzvišenost Translate!Download  )
   •  Nenad Župac: Balkanski supersonični kontejner Translate!Download  )
   •  Srba Ignjatović: Todorovićeva knjiga živih i mrtvih ili pred apstrakcijom postojanja Translate!Download  )
   •  Žarko Đurović: Vizijski spektri Translate!Download  )
   •  Radomir Videnović: Lirika intelekta u mreži tajkuna Translate!Download  )
   •  Saša Hadži Tančić: Poslednja zavesa nad sezonom života Translate!Download  )
   •  Slobodan Krstić: Beznađe emigrantskog života Translate!Download  )
   •  Dejan Stojiljković: Za ovde i za poneti Translate!Download  )

Beleške o autorima Translate!
   •  ---: BeleskaOautorima Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume