News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu


29-30/2009 (XLV)

UDK 82 ISSN

Reč urednika Translate!
   •  Zoran Pešić Sigma: Hrabrost Translate!Download  )

(Ne)književno stanje stvari Translate!
   •  Dana Dinić Skočajić: Kao zreo nar Translate!Download  )
   •  Srba Ignjatović: Književnost, kultura i "društveni ugovor" Translate!Download  )
   •  Bojan Jovanović: Književnost, simulacija, manipulacija Translate!Download  )
   •  Tatjana Rosić: Jedva za danas, a nikada za sutra Translate!Download  )
   •  Sava Damjanov: ?! Translate!Download  )
   •  Marija Knežević: Zemlja granda Translate!Download  )
   •  Mirko Demić: Literarni lapot Translate!Download  )
   •  Svetlana E. Tomić: Profesionalnost književne kritike i sadašnje stanje u književnosti Translate!Download  )

Hrabrost proze Translate!
   •  Mark Rejvenhil: Proizvod Translate!Download  )
   •  Christoph Hein: Zbogom, prijatelju moj, teško je umreti Translate!Download  )
   •  Lejla Usman: Veoma kratke priče Translate!Download  )
   •  Dragan Ognjanović: Beli bagrem Translate!Download  )

Antologija imažističke poezije Translate!
   •  Nikola Živanović: Antologija imažističke poezije Translate!Download  )
   •  Frenk Stjuart Flint: Imažizam Translate!Download  )
   •  Ezra Pound: Pismo Harijeti Monro Translate!Download  )
   •  Tomas Ernest Hjum: Jesen Translate!Download  )
   •  Ričard Oldigton: Au vieux jardin Translate!Download  )
   •  Skipvit Čenel: Nokturna Translate!Download  )
   •  Džon Kurnos: Ruža Translate!Download  )
   •  Hilda Doolittle: Epigram Translate!Download  )
   •  John Gould Fletcher: Klizači Translate!Download  )
   •  Frenk Stjuart Flint: Londone Translate!Download  )
   •  Merdoks Ford Ford: Iz Antverpena Translate!Download  )
   •  James Joyce: Čujem vojsku Translate!Download  )
   •  David Herbert Lawrence: Zeleno Translate!Download  )
   •  Ejmi Lovel: Ulice Translate!Download  )
   •  Merijen Mur: Talisman Translate!Download  )
   •  Ezra Pound: Na stanici metroa Translate!Download  )
   •  Alen Apvord: Iz mirišljavog lišća sa kineske vaze Translate!Download  )
   •  William Carlos Williams: Duh vatre Translate!Download  )
   •  Nikola Živanović: O pesnicima Translate!Download  )

Književna kolonija Sićevo Translate!
   •  Vladimir Kopicl: Nepopustljivi spisateljski perfekcionista Translate!Download  )
   •  Nenad Župac, Vladimir Kecmanović: Jedini zadatak pisca je da piše dobro (Razgovor sa Vladimirom Kecmanovićem) Translate!Download  )
   •  Áron Gaál: Teret Translate!Download  )
   •  Maja Dalgačeva: Da mi je neko rekao Translate!Download  )
   •  Miljurko Vukadinović: Sićevanje Translate!Download  )
   •  ---: Fizističke poruke sreće Translate!Download  )
   •  Stevan Bošnjak: Đavolji triler Translate!Download  )
   •  Denko Rangelov: Stvoritelji Translate!Download  )
   •  Saša Stojanović: Kako preživeti Sićevo Translate!Download  )
   •  Dejan Stojiljković: Via rakijalis Translate!Download  )

Boj na Čegru Translate!
   •  Svetlana Velmar-Janković: Boj na Čegru, maj 1809. Translate!Download  )
   •  Zoran Miladinović: Čegarski boj u srpskoj književnosti Translate!Download  )
   •  Marina Vlaisavljević: Prvi srpski ustanak i boj na Čegru Translate!Download  )
   •  Vidosav Petrović: Prizivanje Bajrona i odazivi Translate!Download  )

Linkovi Translate!
   •  Nikil Padgaonkar, Jacques Derrida: Intervju sa Žakom Deridom Translate!Download  )
   •  Dobroslav Smiljanić: Kentaurski princip likovne poetike Zorana Pavlovića Translate!Download  )
   •  Silvija Monros-Stojaković: Bio jednom jedan kralj Translate!Download  )
   •  Andrija Matić: Gertruda i Leopold: jedan aspekt karakterizacije u Uliksu Džejmsa Džojsa Translate!Download  )
   •  Tanja Cvetković: Mitološki fragmenti Translate!Download  )
   •  Daniela Vujisić: Memoari Pere Bogalja Translate!Download  )
   •  Jelena Jovanović: Skaz u delima Dragoslava Mihailovića Translate!Download  )
   •  Dobrivoje Jevtić: Petnaest godina niškog grafičkog kruga Translate!Download  )

Beleške o autorima Translate!
   •  ---: Izlog knjiga Translate!Download  )
   •  ---: Beleške o autorima Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume