Кентаурски принцип ликовне поетике Зорана Павловића