Професионалност књижевне критике и садашње стање у књижевности