GRADINA

Časopis za književnost, umetnost i kulturu

Osnivač: Skupština grada Niša

 

Izdavač

Niški kulturni centar

Niš, Stanoja Bunuševca, bb

 tel. 018/512-184, 512-185, 527-349-741

 

Za izdavača

Ljiljana Radojević

 

Urednik

Zoran Pešić Sigma

 

Uredništvo

Irina Antanasijević, Stana Dinić Skočajić, Zoran Pešić Sigma

Bez njih Gradina ne bi ovako izgledala

Verica Novakov (lektura, korektura), Gordana Krsmanović (tehnički urednik, korektura), Dragana Kostov (unos teksta, korektura), Jugoslav Filipović (dizajn korica i kolor strana), Milan Reljić (prelom časopisa).

 

Rukopise slati na adresu Uredništva

Niški kulturni centar - za Gradinu

18000 Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića, 37

Telefon: 018/536-200,

www.nkc.org.yu, E-mail: gradinankc@verat.net

 

Rukopisi se ne vraćaju. Molimo saradnike da tekstovi koje šalju u elektronskom vidu budu u ćiriličnom fontu.
Uz tekst poslati kratku biobibliografiju, fotografiju i kontakt adresu.
Uredništvo prima utorkom od 12 do 14 časova.

Izlazi šest brojeva godišnje.

Štampa PUNTA, Niš

Tiraž 500

 

Pokrenuta 1900. godine

 

Godina XLI

 

Dosadašnji glavni urednici:

(1900 - 1901) - Milan Banić, Jeremija Živanović (1966 - 1968) - Dragoljub Janković, Dobrivoje Jevtić, Nikola Meljanicki (1968 - 1972) - Dobrivoje Jevtić (1972 - 1973) - Veselin Ilić (1973 - 1974) - Zoran Milić, Luka Prošić (1974 - 1978) - Ljubisav Stanojević (1978 - 1989) - Saša Hadži Tančić (1989 - 2000) - Goran Stanković

 

Prvi broj Gradine pojavio se u Nišu, januara 1900. godine (urednik profesor Milan Banić, članovi Uredništva profesori Jeremija Ži­vanović - glavni saradnik, Todor Kobliška, Milan Kostić i Sveto­zar Obradović - vlasnik). Kao petnaestodnevni časopis za zabavu, po­uku i književnu kritiku stara Gradina je izlazila do oktobra 1901. godine (poslednja sveska je dvobroj 35 - 36). U njoj su sarađivali i poznati pisci, među kojima su Aleksa Šantić, Borisav Stanković, SvetozarĆorović, Simo Matavulj, Tadija Kostić i drugi iz mnogih krajeva tadašnje zemlje.

 

Sadašnja Gradina obnovljena je oktobra 1966. godine.

 

Objavljivanje ove sveske omogućili su:

SKUPŠTINA GRADA NIŠA

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE