News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu


21/2007 (XLIII)

UDK 82 ISSN

Reč urednika Translate!
   •  Zoran Pešić Sigma: Crnobeli svet Translate!Download  )
   •  Timoti Džeger: Live Cinema Unraveled Translate!Download  )
   •  Nikola Dedić: VJ - kao (post)avangardni umetnik Translate!Download  )
   •  Danijela Tordino: Jezik muzike u VJ umetnosti Translate!Download  )
   •  Mia Makela, Karlos Katastrofski: Live Cinema (e-mail razgovor) Translate!Download  )
   •  Branislav Miltojević: Svetlost noćnih leptirica Translate!Download  )
   •  Marcela Zanki, Vladimir Đorđević: My space razgovor Translate!Download  )
   •  Marko S. Stojanović: Između umetnosti, zabave i tehnologije (razgovor "The Chelsea Girls") Translate!Download  )

Proza Translate!
   •  Svetislav Basara: Jaje razbijeno odozdo Translate!Download  )
   •  Fahri Kauvar: Crkvenjak Translate!Download  )
   •  Radmilo Pejić: Fatalna odanost Šekspiru (radio drama) Translate!Download  )
   •  Mirjana Marinšek Nikolić: Priča o udvojenoj slici Translate!Download  )
   •  Ivica Živković: Adidasove mudre izreke Translate!Download  )
   •  Stevana Sremac: Jedno je sigurno, ili ima ili nema Translate!Download  )

Poezija Translate!
   •  Henrih Sapgir: Senke Anđela Translate!Download  )
   •  Ingo Cezaro: Amortizacija Translate!Download  )
   •  Áron Gaál: Ne treba više pesma Translate!Download  )
   •  Vladislava Vojnović: Paradoks Translate!Download  )
   •  Novica Janjušević: An fas Translate!Download  )
   •  Bojan Bokerini Ilić: Štop svetla na autu - bombi Translate!Download  )
   •  Mirjana Jovelić: Gejša u Jelisiumu Translate!Download  )
   •  Damir Nedić: Slatko košta Translate!Download  )
   •  Miloš Krneta: Novo vlasništvo Translate!Download  )

Linkovi Translate!
   •  Šošana Felman: Ponovo čitati Ženu Translate!Download  )
   •  Teri Iglton: Silovanje Klarise Translate!Download  )
   •  Dunja Đurović: Ženski likovi u Euripidovim tragedijama Translate!Download  )
   •  Nataša Simeunović: Javni i zajednički prostor Translate!Download  )
   •  Vladimir Vujinović: Opšta istorija onanije Translate!Download  )
   •  Kamenko M. Marković: Slikar najlepših žena Translate!Download  )
   •  Dejan Petrović: Filmski festivali Translate!Download  )

Kritika Translate!
   •  Simeun Simić: Uzvišeni predjeli samoće (O knjiziTanje Kragujević Žena od pesme) Translate!Download  )
   •  Dobroslav Smiljanić: Disonantna fuga o drugima i samoći (O knjizi Bojane Stojanović Pantović Beskrajna) Translate!Download  )
   •  Dragan Hamović: Duža pesma i kraći komentar (O pesmi Zlate Kocić Susret na vodi) Translate!Download  )
   •  Miroljub Stojanović: Zvuk kao pramera pesme (O knjizi Dobrivoja Jevtića Parabola o zvonu) Translate!Download  )
   •  Saša Ćirić: Program za mlade, šok tela (O knjizi Dragane Mladenović Asocijalni program) Translate!Download  )
   •  Dejan Ognjanović: Jesen skupljača (O knjizi Ilije Bakića Jesen sakupljača) Translate!Download  )
   •  Nikola Todorović: Tople formule tanga (O knjizi Ma rine Vukašinović Bandoneon) Translate!Download  )
   •  Dejan Kostić: Impresije (Kolaž impresija o knjigama Dejana Vukićevića, SinišeTucića, Živka Nikolića, Saše Nišavića) Translate!Download  )
   •  Miroslav Todorović: Ko-smo-poetski univerzum lirike (O knjizi Dragoljuba Simonovića Vilin grad) Translate!Download  )
   •  Milan B. Popović: Recenzije (Kolaž muzičkih recenzija - Bebi Dol, Con se cra tion, Darko Rundek i cargo orkestar, Diluvium, Xa ili bu, Pop mašina, Zamor) Translate!Download  )

Beleške o autorima Translate!
   •  ---: Beleške o autorima Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume